Одисея-Ин и Стената - първият TraveLife сертифициран туристически бизнес в България

Одисея-Ин и Стената

Първият TraveLife сертифициран туристически бизнес в България!

На 22 май 2015 г., по време на откриването на 6тото издание на Зелени Дни, на Одисея-Ин Спортно-туристическа агенция ООД беше връчен сертификатът TraveLife Partner. Създадена преди 25 години, нашата компания винаги е вярвала в отговорните и етични бизнес модели и работила за устойчивото развитие и благоденствие на населението от планинските и селски райони и за опазването на природното и културно наследство и живите традиции на местното население. Този сертификат, който в неговата пълнота обхваща 149 критерия идва да ни възнагради за изминатия път и постоянството.

 

 

ОТГОВОРЕН БИЗНЕС / УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ

Трябваше да минат 25 г., за да се стигне до първата завършена сертификация за корпоративна социална отговорност и устойчив туризъм в българската туристическа индустрия. На 22 май, в рамките на Фестивала - изложение Зелени дни, „Одисея-Ин Спортно-туристическа агенция“ ООД получи заслужено признание, за своята ангажираност към отговорните бизнес решения в туризма, към хората в планините и селата и към природното и културно наследство на България. Създадена в началото на 1990 г. от група ентусиазирани алпинисти и планинари, компанията  отговаря на над 100 критерия, свързани с услугите и измерване на социалния и екологичен отпечатък на своята дейност в рамките на сертификацията на Европейската комисия TraveLife (www.travelife.info по проект на АБТТА) и има решаващ принос за поне няколко важни момента в съвременната история на българския туризъм :

-        - Позициониране на дестинация България на картата на приключенския туризъм;

-        - Утвърждаване и узаконяване професията на планинския водач;

-        - Развитие на нови дестинации на българския пазар;

-        - Създаване на креативни туристически продукти и маршрути, без аналог в България;

-        - Бизнес - инкубатор за създаването и маркетинга на къщите за гости /съвместно с БААТ/;

-        - Създаване на запомнящи се и знакови издания като „Планините отблизо“ и „Устойчив и отговорен туризъм“, „За България с вдъхновение“, серия пътеводители /съвместно с БААТ/, както и на документални видеа и анимационния клип „Zigzag to Bulgaria“;

-        Демонстрирането на реална ангажираност към опазването на природното и културно наследство и живите традиции чрез участие в протести, иницииране и подпомагане на граждански инициативи и проекти (Самоковски метох, Сеславския манастир Св. Николай Чудотворец, първите залесителни кампании в Пирин и Витоша, „3 Евро за българската природа“, кампании в полза на Коалиция „За да остане природа в България“, спасяване гнездо на царския орел...) и на отворени към гражданите дискусионни формати, формиращи общественото мнение като „Форум планини“;

-        Стартирането на фестивали и изложения със силно интерактивен характер – „Дни на предизвикателствата“ www.predizvikatelstva.com, „Зелени дни“ www.zelenidni.com– заедно с БААТ, и „Байк и Рън за Чепън“ – състезание с кауза – под егидата на „Стената“.

 www.odysseia-in.com, www.stenata.com

 

 


Секция: