×

Как работи NewPay?


Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях:Изберете NewPay като начин на плащане при завършване на поръчката си и следвайте стъпките.

Отказ от договора

 Ако сте клиент физическо лице Вие имате право безплатно да се откажете от поръчка, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни. В този срок можете и да замените поръчания от Вас продукт с друг (вж. раздел „Замяна“ по-долу“). 

Срок за отказ / замяна

            Срокът за отказ и замяна е 14 дни, считано от датата на сключване на договора, когато сте поръчали от нас услуга, респективно от получаване на стоката - при поръчка на стока. При някои особени случаи правото на отказ започва да тече от различен момент, например:

•    Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение (получи) последната стока от поръчката;

•    Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезе във владение на последната партида или част;

•    Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от  датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на първата стока;

Уведомяване за отказа/искането за замяна

            За да упражните правото си на отказ или правото си на замяна, е необходимо да ни уведомите за Вашето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора или да замените поръчката чрез недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Това можете да направите по някой от следните начини:

   чрез обаждане на телефон: +359 887 836 282 или +359 882 595 041;

   чрез имейл на orders@stenata.com

   чрез писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. "Братя Миладинови" № 5, магазин "Стената"- център или на адрес: гр. София, бул. Ал. Малинов 51, магазин Стената - Младост

 чрез попълване и изпращане на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу или на електронния формат на формуляра в сайта - изтеглете ОТТУК;

  чрез онлайн попълване на формуляр за отказ ТУК

чрез онлайн попълване на формуляр за замяна ТУК

           

          Ако ни информирате онлайн, ние ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа/искането.

            За да спазите срока за отказ от договора или замяна на поръчаната стока с друга, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Срок и адрес за връщане на стоката/ите

            Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоката/ите на адреса на магазина, от който сте я/ги получили, видно от касовия бон, а именно:  до магазин СТЕНАТА - център, гр. София, ул. "Братя Миладинови" № 5, магазин "Стената"- център, с получател  "Стената 1997" ЕООД и телефон за контакт +359 886 930 999 или до магазин СТЕНАТА - Младост, гр. София, бул. Ал. Малинов 51, с получател  "Стената 1997" ЕООД и телефонен номер +359 882 595 041, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор/желанието за замяна . Вие трябва да поемете куриерския разход по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат сумата по първоначалната доставка. Свържете се с нас, ако желаете предварително да Ви информираме за приблизителната цена за доставка или попитайте куриера.

Връщане на стоките и принадлежностите към тях

            Задължително върнете продукта в неговата оригинална опаковка и се уверете, че по същия няма следи от употреба и не е повреден от Вас. Приложете към стоката фактурата и или касова бележка, която е придружавала Стоката, а също и гаранционната карта, съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.

            При връщането на Стоката към нас, задължително заявете опция „Преглед“, тъй като отделът ни възстановява сумата/заменя продукта, само след като установи,че продуктът не е употребяван, по същия не са констатирани вреди и е върнат в оригиналната му опаковка и неотстранени етикети. При наличието на причинени от Вас дефекти по стоката или увреждане на търговския й вид и този на опаковката, запазваме правото си да удържим съответна сума от заплатеното от Вас/да изискаме тази сума допълнително (според конкретния случай: отказ/замяна).

Отговорност при връщане

            Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Възстановяване на заплатените суми

            Ако се откажете от поръчката, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Не приемаме върната стока с наложен платеж, в случай че не сте ни информирали предварително. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

            Имаме право да удържим преди възстановяването съответна сума, ако по върнатата Стока установим вреда, която не може да бъде причинена от обикновеното изпробване на стоката, респ. при наличие на следи от употреба. Ако сте поискали предоставянето на услуга от Нас и сте заявили желание да започнем изпълнението й по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

            Ще Ви възстановим заплатените суми и в случаите, при които сте пожелали замяна на продукт с друг, но не можем да изпълним указанието Ви поради липса на наличност или друга причина.

Неприемане на отказа / замяната

            Няма да приемем отказа и да Ви възстановим сумите, ако:

    не сте спазили срока за отказ и срока за връщане на стоките;

    не сте ни върнали касовата бележка и или фактурата за продажбата;

    не сте ни върнали продукта и или аксесоари и принадлежности към него;

    стоката е със сменени, или променени по Ваше желание компоненти;

    е налице хипотеза, при която нямате право на отказ, а именно:

            - при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

            - при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

- при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

            - при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

            - при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

            - при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

- при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

- при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

Удържане от цената

            Ще удържим от заплатената от Вас цена съответна сума, в случай че:

•    върнали сте продукта с нарушена опаковка повече от обичайното или с липсващи/отстранени етикети;

•    върнатите продукти са с нарушен вид, зацапани и/или със следи от употреба;

               За повече информация относно правото на отказ, прочетете раздел VII oт Общите условия. Изтеглете електронен формуляр за право на отказ оттук

 

До  "Стената 1997" ЕООД , ЕИК 204901930,със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Стамболийски" №  20, вх. В, ет. 2, ап. 29, е-mail: info@stenata.com, тел. +359 886 930 999 или +359 882 595 041                       

 

Адрес за получаване на формуляра: гр. София, ул. "Братя Миладинови" № 5, магазин "Стената"- център

или

Адрес за получаване: гр. София, бул. Ал. Малинов 51, магазин Стената - Младост                            

 

            СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

            С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................../ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

           

            Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката по банков път / по друг начин, със следните данни:

•    IBAN: …………………………………………..........

•    При банка: …………………………………………...

•    Титуляр:…………………………………………........

•    Друго: ...........................................................................

 

            С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

•    Общите условия на дружеството;

•    Политиката за сигурност на дружеството;

 

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.      

Замяна на продукт

В сроковете и при условията, посочени по-горе, можете да замените и получен продукт. Моля запознайте се с условията за отказ от договора. Същите се прилагат и ако желаете да замените продукт с друг от същия вид или с друг, сходен на поръчания продукт. В случай, че  към датата на получаване на искането за замяна се окаже, че "Стената 1997" ЕООД няма наличност от избрания продукт, ще възстановим заплатената от Вас сума при условията и сроковете, посочени по-горе. Можете да използвате следния формуляр:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

 

До  "Стената 1997" ЕООД , ЕИК 204901930,със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Стамболийски" №  20, вх. В, ет. 2, ап. 29, е-mail: info@stenata.com, тел. +359 886 930 999 или +359 882 595 041                      

 

Адрес за получаване на формуляра: гр. София, ул. "Братя Миладинови" № 5, магазин "Стената"- център

или

Адрес за получаване: гр. София, бул. Ал. Малинов 51, магазин Стената - Младост    

           

            С настоящото уведомявам, че желая да заменя закупен от мен продукт, както следва:

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................../ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

           

            Желая да заменя горепосочения артикул с продукт, както следва:

 

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................../ако е приложимо/

 

            При липса на наличност, моля да възстановите заплатената от мен сума за стоката  по банков път / по друг начин, със следните данни:

•    IBAN: …………………………………………..........

•    При банка: …………………………………………...

•    Титуляр:…………………………………………........

•    Друго: ...........................................................................

 

            С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

•    Общите условия на дружеството;

•    Политиката за сигурност на дружеството;

 

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

               Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия. 

Рекламации

Право на законова гаранция. Срок за предявяване.

            По закон  имате право да получите поръчана от Вас стока/услуга в съответстие с договора за продажба. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристи.

            Ако считате, че продуктът/услугата, поръчани от Нас, не съответстват на договора, имате право безплатно в 24-месечен срок от доставката (за стоки) и в 14-дневен срок от получаване на услугата (за услуги) да предявите рекламация пред нас. В закона е предвидена презумпция, че случаи на дефект и несъответствие на стока от сайта са се проявили през първите 6 месеца от поръчката. За периода след това следва да докажете, че причината за дефекта е наша отговорност. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката. При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с нас.

 

            Имайте предвид, че срокът за рекламация на стоки с видими дефекти (драскотини и прочее) е 48 часа от доставката.

            Можете да предявите рекламация по някой от следните начини по Ваш избор:

 

▪   чрез обаждане на телефон: +359 886 930 999 или +359 882 595 041;

▪   чрез имейл на claim@stenata. com

▪   чрез писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. "Братя Миладинови" № 5, магазин "Стената"- център

▪   чрез попълване и изпращане на Стандартен формуляр за рекламация по образец, посочен по-долу (не е задължително)

           

            Забележка: В случай че върнете продукта чрез куриерско дружество до посочения по-горе адрес, то Вие поемате цената за куриерската услуга.

Преглед за дефекти при доставка

            При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Вас или упълномощено от Вас лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, следва да подпишете протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол да опишете констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа да уведомявите "Стената 1997" ЕООД  на тел. +359 886 930 999 или +359 882 595 041.

            Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Вас и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Вие имате право в срок от 48 часа да поискате доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки, като уведомите "Стената 1997" ЕООД  на тел. +359 886 930 999 или +359 882 595 041 или по email: claim@stenata.com. Ще заменим стоката в срок до 3 дни, освен в случаите, при които искането Ви е неоснователно, не следва да бъде уважено или ако не е налична стока от същия вид, за което ще Ви информираме своевременно.

Приемане на пратката без забележки

            При приемане на доставката от Вас без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведомите незабавно в срок до 48 часа от доставката "Стената 1997" ЕООД  на тел. +359 886 930 999 или +359 882 595 041, Вие губите правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. Горепосоченото не освобождава "Стената 1997" ЕООД  от задължението му да предлага стоки, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел XII от  Общите условия.

            При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Вие или трето лице, приемащо доставката на посочения от Вас адрес, сте задължен да подпишете придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършил поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Вас адрес за доставка.

           

            При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Вие или трето лице, приемащо доставката на посочения от Вас адрес, сте задължен да подпишете придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършил поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Вас адрес за доставка.

Решение на рекламацията

            Срокът, в който ще решим въпроса с рекламацията е 30 дни от датата на приемане на продукта (при продукти) или от предявяване на рекламацията (при услуги). Забележка: В случай че е налице обективна причина, поради която срокът за решаване на рекламацията се яви кратък, ще Ви помолим за удължаване на същия.

 

            Ние ще извършим едно от следните действия, ако рекламацията Ви е основателна:

    безплатно ще ремонтираме продукта/ще Ви доставим услуга, която да съответства на договора'

    безплатно ще заменим продукта Ви с нов от същия вид, притежаващ същите характеристики, ако ремонтирането не е оправдано заради стойността на ремонта или по друга причина;

    ще ви възстановим напълно заплатената от Вас сума за стоката и за нейната доставка и връщане, ако горепосочените действия не са подходящи;

    ще Ви предоставим отстъпка от цената на стоката, ако пожелаете такава и горепосочените действия не са подходящи;

    ще Ви предложим закупуване на сходен продукт, ако не е налице възможност за ремонт на вашия поради липса на наличност; в случай на разлика в цената – ще ви информираме своевременно;

 

            Ще ви информираме в 30-дневен срок за статуса на вашата рекламация. Можете да получавате актуална информация за рекламацията и на телефоните за контакт. 

Връщане на продукти след гаранционно обслужване

            Продуктите, получени от "Стената 1997" ЕООД по куриер, се изпращат обратно, след като клиентът е уведомен по телефона за приключване на гаранционното обслужване и е дал указания по какъв начин да му бъде върнат готовият продукт.

 

            Какво трябва да направите за по-лесна регистрация на продукт за сервиз

            1. Информирайте ни за рекламацията по някой от горепосочените начини, а за по-лесно използвайте формуляра по-долу.

            2. Подгответе продукта за връщане към нас на посочения по-горе адрес, като при възможност го изпратете заедно с оригиналната му опаковка.

            3. Не забравяйте да ни изпратите заедно с продукта:

   фактурата/касовата бележка, които сме Ви издали;

   гаранционния сертификат;

   протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

   всички компоненти/аксесоари, придружаващи продукта (части, компененти), тъй като ще са необходими, за да се оцени, ремонтира и за да се направи тест за функционалност на продукта:

            4. Когато е приложимо, деактивирайте всички настройки, които сте активирали на продукта (при такава възможност).

Неоснователност на рекламацията

            В определени случаи можем да приемем рекламацията Ви за неоснователна, за което ще бъдете своевременно информирани от Вас. Такъв може да бъде случай, при който:

•    Отклонението е несъществено;

•    Рекламацията касае продукт, който не е закупен от сайта (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

•    Рекламацията е предявена след изтичане на срок от 24 месеца от закупуване на стоката/14 дни от предоставяне на услугата/48 часа при явни дефекти;

•    Не сте ни предоставили всичко необходимо (документи, аксесоари, компоненти към поръчката, сертификат);

•    Нарушили сте цялостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;

•    Несъответствието в действителност е налице, но не сме отговорни за същото, тъй като:

- Вие сте имал особени, специални, а не обичайни представи за продукта (например: закупили сте стандартен вид продукт, а сте очаквали специфичен продукт с по-високи изисквания);

- Към момента на поръчката сте информиран от нас, че стоката е с определни несъответствия с обичайното (например закупили сте  стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);

- За изработката на стоката сме използвали Ваши материали, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

- Несъответствието се дължи на неправилен монтаж/неправилно инсталиране/съхранение/употреба на продукта, въпреки подробните и ясни указания за монтаж, инсталация, съхранение и употреба, придружаващи продукта;

- Извършили сте ремонт или опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без нашето знание и съгласие, извън оторизиран от нас сервиз и или в противоречие с нашите Общи условия;

- Дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

- Дефектът е причинен от обстоятества, за които не отговаряме - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации,  природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

- Върнали сте продуктът в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индицира неполагане на дължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по Ваша вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане, скъсване, и други щети);

- Несъответствието касае промяна от Вас на конфигурации по продукт, закупен от нас - в тези случаи имаме право да Ви таксуваме за услугата;

 

               За повече информация относно правото на рекламация, прочетете раздел XII oт Общите условия. Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК.

 

 

 

До  "Стената 1997" ЕООД , ЕИК 204901930, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Стамболийски" №  20, вх. В, ет. 2, ап. 29, е-mail: info@stenata.com, тел. +359 886 930 999 или +359 882 595 041                       

 

Адрес за получаване на формуляра: гр. София, ул. "Братя Миладинови" № 5, магазин "Стената"- център   

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

 РЕКЛАМАЦИЯ

 

            С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................/ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

            Използвана ли е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/

            Монтирана ли е стоката? - Да/Не.................../заградете вярното/

            Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

            Предпочитан начин на удовлетворение

            /заградете избора/

            1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

            2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

            3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

            4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.

            5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).

            6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора.

            7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: ..........................................................................................................................

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

 

            Прилагам следните документи:

1.                Касова бележка или фактура;

2.               Гаранционен сертификат;

3.                Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

4.                Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

 

            С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

•    Общите условия на дружеството;

•    Политиката за сигурност на дружеството;

 

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.      

 

 

            Всички ремонти на продукти, закупени от www.stenata.com („Сайта“), администрирано от "Стената 1997" ЕООД, се извършват в България в оторизирани от дружеството сервизи, с оригинални  или функционално еквивалентни части, внесени директно от производителя или друг производител и в случай на гаранционен ремонт, такъв е осигурен с гарантирано качество на обслужването.

            Сервизното обслужване е гарантирано само за продукти, закупени през сайта, които са в гаранционен срок и са с оригинални, неподменени от клиентите софтуери и технически спецификации. Апарати и устройства с ръчно обновен софтуер, или познати още като "rooted" - ще бъдат ремонтирани за сметка на клиента.

            Гаранцията покрива хардуерните компоненти на продукта, както първоначално е доставен и не покрива или частично покрива следните позиции; Софтуер, допълнителни елементи, като аксесоари (зарядно устройство и кабели), дори ако са в пакета или се продават заедно с продукта. Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти. Замяна на дефектирал модул с конструктивно и/или функционално превъзхождащ елемент става след допълнително договаряне със "Стената 1997" ЕООД. Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна, такава се извършва след установяване на невъзможност за отремонтиране /по преценка на "Стената 1997" ЕООД/.

Продукта е добавен къ списъка с желани.
Продукта е добавен за сравняване

Този сайт използва  "бисквитки". „Бисквитките“ ни помагат да подобрим нашите услуги.
Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването им.

Повече информация.